Friday, 30 December 2011

ഉറുമ്പുകളും കോര്‍ന്ഫ്ലാകെസും

രാവിലെ  തന്നെ  ഒടുക്കത്തെ വിശപ്പ്. ചായ ഉണ്ടാക്കി, ഫ്രിജില്‍ നിന്നും പഴവും എടുത്തു അലമാരയില്‍ ഇരിക്കുന്ന കോര്‍ന്ഫ്ലാകെസും എടുത്തു ടീവി ഓണാക്കി. മുല്ല്ലപെരിയാര്‍ എന്തായോ എന്തോ. ഇനി ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്‌ അത് എത്രയും വേഗം ചെറുതായി എങ്കിലും പൊട്ടണം എന്നേ ആഗ്രഹം ഉള്ളു. എന്തിനും ഒരു അവസാനം ഇല്ലേ.

പാത്രത്തിലേക് കോര്‍ന്ഫ്ലാകെസ് കുടഞ്ഞിട്ടപോഴാണ് ശ്രദിച്ചത് നിറച്ചും ഉറുമ്പ് . അപ്പൊ വന്ന ദേഷ്യം എന്റെ വിശപ്പ് ഇരട്ടിപ്പിച്ചു. ഭാര്യ നാട്ടില്‍ പോയതിന്റെയ്‌ ഭുത്തിമുട്ടു ഇതൊകെ ആണ്. നല്ല ചെമ്പവരി പുട്ട് തിന്നോണ്ട്‌ ഇരുന്ന ഞാന് ഇപ്പൊ ബ്രെഡ്ഡും കോര്‍ന്ഫ്ലാകെസും വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയുനത്.  ഇനി എങ്ങനെ ഈ ഉറുമ്പിനെ കളയും. ഊതി നോക്കി, പാത്രം തട്ടി നോകി, എവിടേ അവന്മാര്‍ പത്രതികിടന്നു തന്നേയ് ഓടടാ ഓട്ടം. തീരചെരിയ ചെവലേ കളര്‍ ഉള്ള കടികണ ഇനം തന്നെ

ഇനി അറ്റ കയി പ്രയോഗം തന്നെ രക്ഷ. തവ എടുത്തു ഗ്യാസ് അടപ്പതു വെച്ച് കത്തിച്ചു. ഉള്ള കോര്‍ന്ഫ്ലാകെസ് മുഴുവനും കുടഞ്ഞിട്ടു. ഹഹ ഉറുമ്പുകള്‍ താ ഓടി തള്ളുന്നു. കുറേ എണ്ണം അടുപ്പില്‍ വീണു ചത്തു. മിച്ചം ഉള്ളത് ഉള്ളില്‍ തന്നെ ചത്തു മലച്ചു. ഹൂം എന്റെ അടുത്താ കളി . പണ്ട് ഏതോ  ഹിന്ദി പണ്ഡിതന്‍ പറഞ്ഞ പോലെ " താലാബ് കിതനാ കുണ്ടി ദേഖാ ഹൈ" 

മുഴുവനും പഴവും ചേര്‍ത്ത് കുഴച്ചടിച്ചപോഴ ഓര്‍ത്തത്‌ ചത്ത ഉറുമ്പുകളും അതിലുണ്ടന്നു. പോട്ടേ  ഉറുമ്പിനെ തിന്നാല്‍ ക്കാഴ്ച കൂടുമെന്ന് കേട്ടിടുണ്ട്‌..

 എന്തായാലും വെന്തത് ആണല്ലോ....  കുഴപ്പം ഇല്ലായിരികും.


Thursday, 22 December 2011

Why Kerala UDF should leave Congress?


We people in Kerala is now in a special situation. We have same ruling party in State and National level. Even the Defense ministry is  headed by our own defense minister. But still we find it hard to get anything  done in favor of Kerala always. Why? because Kerala looses out in the new coalition politics game. For the last one and half decade we are seeing only coalition politics. and it's here to stay. So whoever we choose to be on power , be it Communists , BJP or Congress we will end up in same old situation. That is why Mullaperiyar issue is still ignored by UPA.

Whats the solution?
We should be a regional party always. Be it Congress, be it CPIM, be it BJP. We should just be a regional party who supports respective central party's in the center.

What UDF in Kerala can do now? 
We Keralites are now pleading in-front of UPA and Tamil Nadu. No Water for Tamil Nadu and safety slogans are working anymore. Leave from UPA. Yes all UDF Kerala MP's can resign their posts, if they really care for the people  to find us a solution for Mullaperiyar. Form a new party...say Kairali congress, face the election.

We don't want anymore tricks or fake dialogues from you people. If you really care our issue's just do it.


Tuesday, 13 December 2011

Same Mullaperiyar news under different headlines

മുല്ലപ്പെരിയാറിന്റെ ജലനിരപ്പ് 120 അടിയാക്കി താഴ്ത്തണമെന്ന കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതി നിഷേധിച്ചു.
മൂന്നു വാര്‍ത്താ തലകെട്ടും ആ പത്രത്തിന്റെ സമീപനം വ്യക്തമാക്കുന്നു
Deshabhimani

Manorama
Mathrubhumi


Sunday, 4 December 2011

Mullaperiyar facts - Why a new dam is good for both Kerala and Tamil Nadu.
The facts of the Mullaperiyar case is straightforward:

1. The dam was built with an outdated technology. Infact the only existing dam in the world that was built with that technology.

2. The dam is more than 100 years old.

3. The dam is situated in Kerala. The river is situated in kerala.

4. The dam is owned by Kerala. As per an agreement it is operated by Tamil Nadu.

5. The water harnessed through the dam is used exclusively for the benefit of the neighbouring state, Tamil Nadu. Electricity generated through the dam is also consumed exlusively by Tamil Nadu.

6. There has been not a single incident so far in more than 100 years wherein the dam was shut down by Kerala (or erstwhile Travancore) to deny water to the people of the five parches districts of Tamil Nadu.

7. There have been seismic termors recorded in recent times in and around the location of the dam.

8. Experts from IIT Kharaghpur and IIT Delhi have submitted their fears about the degrading strength of the old dam and its increasing vulnerability.

7. If Kerala has not acted irresponsibly so far (if anything, it has acted generously all these years), why must its fears about the safety be dismissed by Tamil Nadu off hand as some diabolical plan to deprive Tamil Nadu of water. Kerala has emphasized time and again that they belive in 'Water for Tamil Nadu,and security for Kerala'.

8. Kerala has stated that Kerala will undertake all expenses to build a new dam at a nearby location BEFORE decommissioning the existing dam. All existing commitment to continue supplying water to Tamil Nadu will continue to be honored.

9. Tamil Nadu maintains that since the dam has not collapsed in over 100 years, it is strong enough, and so Kerala has no business doubting its strenght or building another dam. Any opinion to the contrary is supicious. Any plans of Kerala to question the strengthe of the existing dam MUST be due to SOME hidden agenda of Kerala. 'What if Kerala build a new dam and do not provide TN water?'. 'What if Kerala builds a new dam, and charges us the market rates for water and electricity?' . Too many 'what ifs' from Tamil Nadu. No one of the Tamil Nadu side is waiting to ask themselves, 'Listen may be we shouldnt go by the wild What Ifs flowing in our minds. Maybe we need to ask ourselves, has Kerala turned off the dam before? Has Kerala demanded market rates for the water? How come other neighboring states are charging Tamil Nadu market rates while Kerala has been providing water all these years for free? So why dont we trust our brothers and sisters in Kerala, and take them on their commitment to continue being nice with us? Why can we Tamils not be thankful for the water and understanding of the people of kerala all these years, and agree to repsect their concern for the safety of the people of kerala? If we have suspicions about the intentions of Kerala, despite them being ready to commit to continue offering water to TN exactly as before, why dont we TN people ask Central government for a counter guarantee that we continue to get Water from Kerala exactly as is being done today?'

10. If the dam breaches the calamit with not only wash away a large chunk of kerala into the ocean, it will also destroy the entire dam as it stands today, AND THE AGREEMENT TO distribute the water harnessed through the dam to Tamil Nadu. While TN people and politicians want to stonewall any discussion on building an alternate dam, that new dam may actually be in TN's best interest. Built with modern technology, materials, world class specification, and anit seismic standards, the new dam could last for centuries if not millenia. If nothing is done and the existing dam bursts, Tamil Nadu's hopes of continuing to live off of Kerala's waters, would come to an abrupt end.

11. If the existing dam bursts and a huge humanitarian calamit ensues, the public opinion against a dam would be so strong to begin with. Next, the position hereto adopted by Tamil Nadu people and politicians would be viewed as totoally insensitive, inhuman and thankless by the entire world, and particularly the people of Kerala. Any suggestion to build a new dam over mullaperiyar after the death and destruction of Keralites, would be scoffed at by one all oll, except Tamilians.

12. It is in the best interest of TN, that the people and politicians of Tamil Nadu tone down the rhetoric and meet and match Kerala's goodwill midway. In my opinion it is extremely kind of Kerala to volunteer to take the entire bill for the new dam. Ideally, TN should step us and be willing to foot half the expenses. It may be a good idea for TN to foot the entire bill for the new dam, as a token gesture to acknowledge and thank the goodwill of Kerala to allow Tamil Nadu the exlusive use of Kerala's waters through the dam at Mullaperiyar.

Source: NITIN KAPOOR